Hoe kon snipe makkelijker? Bekijk ons De Beste Redenen om te Snipen.


BidSlammer de Gebruikers-Overeenkomst


Welkom bij de BidSlammer.com web site (de "Site"). Deze gebruikers-overeenkomst bepaalt de voorwaarden en onder welke voorwaarden BidSlammer.com eens u toegang te verschaffen tot de Site. BidSlammer kan wijziging van deze Overeenkomst op elk moment door het plaatsen van de gewijzigde voorwaarden op de De Site. U bent verantwoordelijk voor het beoordelen en steeds bekend bent met eventuele wijzigingen. BidSlammer.com in naar eigen goeddunken kan toevoegen, verwijderen of wijzigen van sommige of alle van de functies van de Site of de Diensten op elk gewenst moment. Deze overeenkomst is voor het laatst herzien op 30 November 2017.

1. Deelnamevoorwaarden en Registratie

Het gebruik van de Diensten is beperkt tot de partijen die op geoorloofde wijze kunt u aan de opdrachten in het kader van toepassing wet. Onverminderd het voorgaande, zijn de Diensten zijn niet beschikbaar voor minderjarigen. Verder, de Diensten zijn niet beschikbaar voor derden waarvan het gebruik van de Diensten is opgeschort of beëindigd.

De Diensten te gebruiken, moet u een volledige registratie formulier op naam van uzelf of van de vennootschap, vennootschap of andere rechtspersoon die gebruikmaakt van de Diensten. Door deze Overeenkomst te accepteren, verklaart u dat (a) u achttien (18) jaar of ouder bent en, indien van toepassing, (b) u bevoegd zijn om te tekenen voor en binden van de vennootschap, maatschap of andere juridische entiteit die zal worden met behulp van de Diensten. U zal de huidige, volledige en nauwkeurige registratie van gegevens (waaronder e-mail adres en credit card informatie), en dan update de vereiste informatie in om de registratie van de informatie actueel, volledig en nauwkeurig is.

2. Wachtwoorden en Beveiliging

U heeft te allen tijde de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als u een vennootschap, maatschap of andere juridische entiteit, kan u toestaan dat medewerkers gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden, mits u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten en alle kosten door die medewerkers. Het toelaat gebruik van de Diensten door een derde partij is niet toegestaan en is een schending van deze Overeenkomst. Als er sprake is van een schending van de beveiliging door middel van uw account, moet u direct uw wachtwoord wijzigen en ook ons te melden op deze link. U zult aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onbevoegd gebruik van de Diensten totdat u ons te verwittigen van de inbreuk op de beveiliging.

3. Vergoedingen en betalingsvoorwaarden

U gaat ermee akkoord te betalen voor de lopende kosten voor het gebruik van onze Diensten en alle van toepassing zijnde belastingen. Alle kosten zijn in AMERIKAANSE Dollars. De kosten worden vermeld in het kostenoverzicht en betalingsvoorwaarden, welke zijn overgenomen door referentie. Gaat u akkoord met worden gebracht, een $20 account handling vergoeding voor cheques, account overboekingen of andere account-gerelateerde kwesties waarvoor meer dan 15 minuten van de aandacht.

BidSlammer kosten een $8 per jaar van een minimum vergoeding voor ongebruikte accounts.

4. Gedrag Van De Gebruiker

  1. U stemt ermee in te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, statuten, verordeningen en regelingen met betrekking tot het gebruik van de Services. U mag geen gebruik maken van onze Diensten gaan in fraude of andere illegale activiteit, of om inbreuk te maken op de de intellectuele eigendomsrechten van anderen.
  2. Gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden van alle overeenkomsten met derde partijen als zodanig zijn termen en voorwaarden die verband houden met het gebruik van de Diensten.
  3. U gaat ermee akkoord dat u niet gebruik maken van een apparaat, software of routine te interfereren of pogen te interfereren met de de goede werking van de Site of een transactie uitgevoerd op de Site. U gaat ermee akkoord dat u geen actie die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur of beperking van onze mogelijkheid tot het leveren van de Diensten. U gaat ermee akkoord dat u niet zal verzamelen, kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, creëren van afgeleide werken, of in het openbaar vertonen van enige inhoud of informatie van de Site zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BidSlammer.com of de toepasselijke derde partij. U gaat ermee akkoord dat u geen gebruik maken van een robot, spider of enig ander automatisch apparaat of routine om toegang te krijgen tot of de interface met de Site.

5. Uw Persoonlijke Gegevens en Intellectuele Eigendom van Derden

BidSlammer.com behoudt zich het recht voor te openen, te controleren, te verwijderen, of de toegang tot een van uw veilingen, inschrijvingen, of de eBay-informatie (de"Materialen") op elk moment en naar eigen goeddunken.

Door de Diensten te gebruiken, geeft u toestemming aan BidSlammer.com toegang tot Derde Markten met die moet je gebruik overeenkomsten, namens u, ophalen en het posten van informatie en materialen die nodig zijn om het leveren van Diensten aan u, en u accepteert hierbij benoemen BidSlammer.com als uw agent voor deze beperkte doel.

Andere dan Uw Materialen, alle content die beschikbaar is op de Site, zoals advertenties, tekst, afbeeldingen, logo ' s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software, is eigendom van BidSlammer.com en/of derden en wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele en eigendomsrechten.

Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, BidSlammer.com verleent u een beperkte licentie aan jou om het persoonlijk gebruik van de Site en de Diensten slechts voor de beoogde doeleinden.

BidSlammer.com behoudt alle rechten, titels en belangen in en op de handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen over de hele wereld (samen de "Merken"). U mag uitsluitend gebruik BidSlammer.com's Merken met de uitdrukkelijke toestemming van BidSlammer.com en dan alleen in de wijze toegestaan. Onder geen omstandigheden kunnen wijzigen, aanpassen of wijzigen BidSlammer.com's Merken.

6. Opschorting en Beëindiging

Zonder beperking van andere rechtsmiddelen, kunnen we onmiddellijk een waarschuwing, tijdelijk op te schorten, voor onbepaalde tijd op te schorten, of te beëindigen of uw toegang tot de Site en de Services, indien u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze Overeenkomst of als u neemt alle maatregelen die, in onze enige oordeel, kan leiden tot wettelijke aansprakelijkheid of vorderingen tegen u, onze gebruikers, of ons. In het geval BidSlammer.com opschort of beëindigt uw toegang tot de Site of Services, zal u erkennen dat u kan worden geweigerd verdere toegang tot Uw Materialen.

7. Privacy

BidSlammer.com is toegewijd aan het beschermen van uw privacy en zullen we alleen gebruiken en openbaar maken van Uw Materialen in overeenstemming met onze huidige Privacy Beleid dat is opgenomen door verwijzing.

8. Afwijzing Van Garantie

BidSlammer niet, en kan niet garanderen bod plaatsing onder alle omstandigheden. BidSlammer pogingen de juiste bod plaatsing door met alle redelijke inspanningen met behulp van de bestaande machtigingen die wij in ons bestand hebben. Als de machtiging is niet actueel, BidSlammer kan niet acties uitvoeren op uw rekening.

DE SITE EN DE DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN OP EEN "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. BidSlammer.com EN ONZE LEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK zijn. BidSlammer.com EN ONZE LEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS WIJZEN SPECIFIEK ALLE GARANTIES WAARONDER, ZONDER BEPERKING:

(A) DAT DE SITE OF DE DIENSTEN AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN, ZAL ALTIJD BESCHIKBAAR, TOEGANKELIJK, ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF OPEREREN ZONDER FOUT;

(B) ENIGE IMPLICIETE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT HANDELSGEBRUIK OF GEBRUIK OF HANDEL; EN

(C) ENIGE VERPLICHTING, AANSPRAKELIJKHEID, RECHT, VORDERING OF HET RECHTSMIDDEL IS VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD, OF DIE VOORTVLOEIEN UIT DE NALATIGHEID VAN BidSlammer.com of ONZE LEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS.

(D) NIET TOEGESTAAN AANKOPEN VAN ARTIKELEN VAN MEER DAN $50.000 OF MEER.

DE SITE EN DE DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN OP EEN "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. BidSlammer.com EN ONZE LEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK zijn. BidSlammer.com EN ONZE LEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS WIJZEN SPECIFIEK ALLE GARANTIES WAARONDER, ZONDER BEPERKING:

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties, zodat de bovenstaande disclaimer mogelijk niet volledig van toepassing aan u. Mogelijk hebt u ook andere wettelijke rechten die van staat tot staat verschillen.

9. Algemene Introductie

U ERKENT EN STEMT ermee in DAT BidSlammer.com GEEN CONTROLE over EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INFORMATIE DIE DOOR ANDERE GEBRUIKERS DIE BESCHIKBAAR WORDT GEMAAKT OP DE SITE. OMDAT BidSlammer.com EN ONZE LEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS ZIJN NIET BETROKKEN IN TRANSACTIES TUSSEN GEBRUIKERS OF TUSSEN GEBRUIKERS EN GEBRUIKERS van MARKETPLACE, INDIEN EEN GESCHIL ONTSTAAT TUSSEN U EN een ANDERE PARTIJ, JE laat BidSlammer.com (EN HAAR VERTEGENWOORDIGERS EN WERKNEMERS, LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS) VAN VORDERINGEN, EISEN EN SCHADE (WERKELIJKE SCHADE EN GEVOLGSCHADE) VAN ELKE SOORT EN AARD, BEKEND EN ONBEKEND, VERMOED EN ONVERMOED, OPENBAAR EN NIET-OPENBAAR GEMAAKTE, DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN ENIG OPZICHT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE GESCHILLEN."

10. Beperking van Aansprakelijkheid

ONDER GEEN BEDING BidSlammer.com OF ONZE LEVERANCIERS EN/OF leveranciers AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN GEGEVENS, CONTENT, BESTANDEN, WINST OF GOODWILL, OF DE KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN), DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, DE SITE, DE DIENSTEN, HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF DIE ALS GEVOLG VAN EVENTUELE PRODUCTEN OF DIENSTEN GEKOCHT OF VERKREGEN OF BERICHTEN ONTVANGEN OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN DOOR MIDDEL VAN DE DIENSTEN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BidSlammer.com EN ONZE LEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS VOLGENS DEZE OVEREENKOMST ZAL NIET HOGER ZIJN DAN DE WAARDE VAN DE MEEST RECENTE BETALING (NIET HOGER DAN $200). Sommige staten staan niet toestaan dat de beperking van de aansprakelijkheid, zodat de voorgaande beperking wellicht niet op u van toepassing is.

11. Vergoeding

U gaat hierbij akkoord om, op eigen kosten, vergoeding, verdedigen en schadeloos houden BidSlammer.com en onze dochterondernemingen, verwijzingen, functionarissen, bestuurders, agenten en medewerkers vrijwaren van en tegen alle verliezen, kosten, schade, aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit of verband houden met (a) een claim van derden, actie of beschuldiging van inbreuk of misbruik gebaseerd op informatie, gegevens, bestanden of andere inhoud die door u aan de Site; (b) fraude, manipulatie of andere schending door u van deze Overeenkomst; (c) enige claim van derden, actie of stelling gebracht tegen BidSlammer.com die voortvloeien uit of in verband met een geschil met u over de voorwaarden van een overeenkomst of in verband met de aankoop of verkoop van goederen of diensten; (d) uw schending van enige wet of de rechten van een derde; of (e) het gebruik door u, of BidSlammer.com's bepaling van de Diensten of het gebruik van uw account door een derde partij. BidSlammer.com de recht om deel te nemen in de verdediging en het huren van een raadsman van zijn keuze, op uw kosten.

12. Mededelingen

BidSlammer.com stelt u via e-mail naar het e-mailadres u in uw registratie-informatie. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan 24 uur nadat deze is verzonden, of eerder indien eigenlijk door u is ontvangen eerder. Als alternatief, BidSlammer.com kan ervoor kiezen om het u laten weten via aangetekende post naar het postadres dat u in uw registratie-informatie. In een dergelijk geval, de mededeling wordt geacht te zijn gedaan 3 dagen na de datum van verzending. U zal op de hoogte stellen BidSlammer.com via e-mail naar deze link, of een kopie worden verstuurd via aangetekende post.

13. Beëindiging

Ondanks de aankondiging bovenstaande bepalingen, u mag deze Overeenkomst beëindigen op elk moment door het sturen van e-mail of het indienen van een ticket op onze help-systeem. Gratis delen van de saldi van de rekening komen te vervallen.

BidSlammer.com het, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst beëindigen of op te schorten of te beëindigen uw toegang tot de Site of de Diensten onmiddellijk en zonder mededeling, voor welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die door hun aard moet de beëindiging zullen overleven, met inbegrip van, zonder beperking, garanties disclaimers, algemene persberichten, beperkingen van aansprakelijkheid, schadeloosstelling en de algemene bepalingen.

14. De betaling en Restitutie

Alle verkopen zijn definitief. Er zijn geen terugbetalingen behalve voor product falen van systemen of BidSlammer zoals anderszins beschreven in deze overeenkomst. Registratie van problemen, creditcard aangelegenheden, de scheepvaart verboden, account blokken, en hacks van de eBay-site of-service downtime op eBay worden niet beschouwd als tekortkomingen van BidSlammer systemen. U gaat ermee akkoord dat u lees de paragraaf 8 in volledige betrekking tot garantie ontkenningen en online hulp met betrekking tot de risico ' s van sniping, en stemt ermee in dat BidSlammer niet, en kan niet garanderen bod plaatsing onder alle omstandigheden, voor een deel, omdat we het niet kunnen omzeilen of te ontwijken problemen waar eBay zichzelf niet toestaan dat u om te bieden op bepaalde items op hun eigen site. Wij vertrouwen er op, en zijn verboden te bieden voor u afhankelijk van de machtigingen die door u, uw eBay-status, uw locatie en de notering configuratie parameters die zijn opgegeven door de verkoper. We hebben een volledige lijst van de omstandigheden waar kunnen we geen biedingen te plaatsen op onze site.

BidSlammer is niet verantwoordelijk voor geld of een krediet, van welke aard ook, die anders zouden kunnen worden verkregen uit de verkoop van het item geadverteerd op eBay. BidSlammer kan leveren records terug voor zestig (180) dagen van de sluitingstijd van de veiling.

BidSlammer betalen per ongeluk dubbele betalingen indien de betaling data zijn binnen een week elke andere. Er zijn geen terugbetalingen voor aankopen na 30 dagen. Alle claims voor geld terugbetaling moet schriftelijk worden ingediend als BidSlammer operators geen toegang tot de onderneming geld. Mail uw verzoek aan BidSlammer T.A.V.: Verzoeken om Teruggave, 12407 Hwy 71 #320, Austin TX 78758.

15. Algemeen

Deze Overeenkomst is niet overdraagbaar en in sublicentie te geven door u zonder BidSlammer.com's voorafgaande schriftelijke toestemming, en dergelijke overdracht is nietig. BidSlammer.com kan toewijzen deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Texas zonder rekening te houden met conflicten van de wettelijke bepalingen daarvan. De exclusieve jurisdictie en locatie voor acties met betrekking tot het onderwerp hiervan de Texas State en van de AMERIKAANSE federale rechtbanken hebben binnen hun de bevoegdheid van de locatie van het BidSlammer.com's voornaamste plaats van bedrijfsvoering. In elke handeling of procedure voor het afdwingen van zijn rechten krachtens deze Overeenkomst, zal de winnende partij het recht tot terugvordering van de kosten en honoraria van advocaten. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het noodzakelijke minimum beperkt, zodat deze Overeenkomst blijft volledig van kracht en afdwingbaar. Koppen worden voor verwijzing doeleinden en in geen enkele manier definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven de reikwijdte of omvang van dat artikel. Ons onvermogen te handelen met betrekking tot een overtreding door u of anderen, betekent dit niet doen afstand van ons recht om te handelen met betrekking tot latere of gelijkaardige schendingen. Deze Overeenkomst vormt de gehele afspraak en overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de onderwerp hiervan. U gaat ermee akkoord en erkent u dat u niet aangaan van deze overeenkomst op grond van enige verklaringen of voorstellingen van zaken op andere dan de hierin opgenomen. Indien enige bepaling of voorwaarde in strijd tussen deze Overeenkomst en alle documenten opgenomen door verwijzing in deze Overeenkomst, de bepalingen van dit Overeenkomst.